Pripravujeme pre Vás zaujímavú plenárnu prednášku.